hủ gốm cổ

Hũ gốm cổ thời Liêu – Kim

Hũ gốm cổ thời Liêu - Kim

Hũ thời Liêu – Kim vẽ chàm đen trông lạ mắt…. Thông tin chi tiết Niên đại: Thời Liêu – Kim. Kích thước: Chiều cao 11 cm, đường kính 14,5 cm. Tình trạng: gãy một quai gắng lại.

Hủ gốm cổ niên đại thời Hán

Hủ gốm cổ niên đại thời Hán

Hũ thời Hán, đờm chảy thành rảnh trông rất đẹp… Niên đại: Thời Hán. Kích thước: Chiều cao 10 cm, đường kính 14 cm. Tình trạng: bị sức miệng, tóc một đường 4,5 cm.