đồ đồng

Vòng tay đồng cổ có hoa văn

Vòng tay đồng cổ có hoa văn

Niên đại thời Hán…. Vòng tay đồng mục thời Hán, có hoa văn, tình trạng toàn lành, màu ten đồng đẹp…. Kích thước đường kính rộng nhất 5,5 cm, bề ngang 2 cm.

Chuông đồng đúc thế kỷ 17

Chuông đồng đúc thế kỷ 17

Chuông đồng đúc nổi hoa văn rất đẹp, văn hóa Chăm Pa. Hoa văn trên vai bổ ô có đúc chữ bên trong, 8 chữ khác nhau. Niên đại: thế kỷ 17. Kích thước: chiều cao 14 cm, đường kính