đồ cổ thời liêu kim

Hũ gốm cổ thời Liêu – Kim

Hũ gốm cổ thời Liêu - Kim

Hũ thời Liêu – Kim vẽ chàm đen trông lạ mắt…. Thông tin chi tiết Niên đại: Thời Liêu – Kim. Kích thước: Chiều cao 11 cm, đường kính 14,5 cm. Tình trạng: gãy một quai gắng lại.