cung cấp mặt dây chuyền

Mặt dây chuyền thạch anh lưu linh xanh giải trừ bệnh tật

Mặt dây chuyền thạch anh lưu linh xanh giải trừ bệnh tật

+ Ý nghĩa: Thạch anh giúp tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi… + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh ưu linh xanh (hoàn thiện Việt Nam) +