cung cấp kẹo giật điện

Kẹo giật điện đặc biệt

Kẹo giật điện đặc biệt

Trông như phong kẹo Chewing Gum thật, nhưng không phải vậy! Mời bạn bè ăn kẹo và họ sẽ một phen hú hồn vì 1 dòng điện nhanh và nhẹ chạy qua tay, dành cho những người cá tính. –