báo giá hủ gốm cổ

Hủ gốm cổ niên đại thời Hán

Hủ gốm cổ niên đại thời Hán

Hũ thời Hán, đờm chảy thành rảnh trông rất đẹp… Niên đại: Thời Hán. Kích thước: Chiều cao 10 cm, đường kính 14 cm. Tình trạng: bị sức miệng, tóc một đường 4,5 cm.