bán vòng tay đồng cổ

Vòng tay đồng cổ có hoa văn

Vòng tay đồng cổ có hoa văn

Niên đại thời Hán…. Vòng tay đồng mục thời Hán, có hoa văn, tình trạng toàn lành, màu ten đồng đẹp…. Kích thước đường kính rộng nhất 5,5 cm, bề ngang 2 cm.