bán tỳ hưu

Tỳ hưu Ngọc Bích vân xanh lý giá rẻ

Tỳ hưu Ngọc Bích vân xanh lý giá rẻ

+ Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa sát. + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Ngọc Bích vân xanh lý (tại Việt Nam) + Kích