bán kính điệp viên

Kính điệp viên có thể quan sát được phía sau

Kính điệp viên có thể quan sát được phía sau

Kính điệp viên có khả năng phản chiếu 1 phần hình ảnh phía sau lưng người đeo kính, giúp quan sát các chuyển động và vật thể. Đây hẳn là 1 món đồ hoàn hảo trong bộ thiết bị điệp