bán hốc mã não

Hốc mã não Thạch Anh cao cấp giá rẻ

Hốc mã não Thạch Anh cao cấp giá rẻ

Mô tả về sản phẩm Điều đặc biệt làm nên hốc mã não Thạch Anh là sự đồng đều về màu sắc giữa lớp mã não bên ngoài và tinh thế Thạch Anh. Tận sâu trong hốc là sắc đá