bán đồ cổ thời minh

Nậm rượu 2 bầu đồ cổ thời Minh

Nậm rượu 2 bầu đồ cổ thời Minh

Kích thước chiều cao 14 cm, đường kính bụng 9 cm. Niên đại thời Minh. Thích hợp cho các nhà sưu tập yêu thích đồ sành Tàu. Nậm rượu 2 bầu, đồ sành thời Minh vẽ phụng, cốt sành cứng,