bán dao cổ

Dao cổ thời Đông Sơn

Dao cổ thời Đông Sơn

Chiều dài 18,5 cm. Niên đại thời Đông Sơn. Con dao chữ T, đồ đồng thời Đông Sơn, đồ vớt sông, tình trạng còn khá đẹp.