bán chuông đồng đúc

Chuông đồng đúc thế kỷ 17

Chuông đồng đúc thế kỷ 17

Chuông đồng đúc nổi hoa văn rất đẹp, văn hóa Chăm Pa. Hoa văn trên vai bổ ô có đúc chữ bên trong, 8 chữ khác nhau. Niên đại: thế kỷ 17. Kích thước: chiều cao 14 cm, đường kính